نوشته‌ها

آموزش به فرزند: رفتار وی مهم تر از هوش او است

زمانی که صحبت از آموزش به فرزند پیش می آید، همه آن را گامی به سوی یک دنیای شاد می بینیم. همه می خواهیم کودک خود را خوشحال ببینیم. برای برخی این به این معنا است که فرزندمان باید معدل خوبی کسب کند تا در یک دانشگاه خوب پذیرفته شود. گرفتن یک مدرک دانشگاهی نقش زیادی در آینده ی شغلی آنها دارد. شغل خوبی که آنها را خوشحال کند به پرورش کودکان خوشحال دیگری نیز کمک می کند.

مشکل این طرز تفکر چیست؟

به طور خلاصه بیشتر از سود ضرر دارد. در واقع کاملا اشتباه است. با تمرکز بر نمره، مدرک و موفقیت، آنها را با تفکری بزرگ می کنیم که از آغاز انها را با شکست روبه رو می کند. بر اساس مطالعات انجام گرفته، توجه زیاد به تحسین هوش باعث می شود که کودک از روبه رو شدن با وظایف دشوار دوری کند.

زمانی که صحبت از مقابله با مشکلات زندگی می شود، دو نوع تفکر عمده وجود دارد: رشد و ثابت. ما نه تنها بر اساس آنچه تحسین می کنیم بلکه بر اساس نحوه ی تحسین نیز، چگونگی برخورد با چالش ها را به فرزندان خود می آموزیم. در ادامه هر طرز تقکر و نتیجه ی آن بررسی می شود.

تفکر ثابت: اجتناب از چالش ها

این طرز تفکر بیشتر بر اساس ستایش هوش و ذکاوت، یا استعداد کودک بنا شده است. همه ی این موارد خارج از کنترل وی است. آنها همین طور که هستند خلق شده اند. این طرزتفکر به آنها می آموزد که آنها هرگز نمی توانند خود را بهبود ببخشند و در حالتی ثابت قرار دارند.

تفکر رشد: تلاش مساوی موفقیت

تحسین در طرز تفکر رشد شامل ستایش کار سخت و پشتکار می شود. از آنجا که این کودکان با این طرز تفکر بزرگ می شوند که تلاش با موفقیت همراه است، بیشتر به روی آوردن به چالش و وظایف دشوار تمایل دارند.

نحوه ی آموزش به فرزند

اگر بعد از خواندن این نوشته به این نتیجه رسیدید که در حال تشویق تفکر ثابت در فرزند خود هستید و حس کردید که دوست دارید روش خود را تغییر دهید، نگران نباشید. هنوز هم وقت دارید که تاثیر زیادی در آموزش به فرزند خود و طرز فکر او داشته باشید.

اول از همه، یاد بگیرید که به جای نمره، تلاش وی را تشویق کنید. همه ی ما به دنبال ایجاد انگیزه در فرزند خود هستیم. انگیزه با خود کار و پشتکار و در نهایت موفقیت به همراه می آورد. شاید فرزند شما از رتبه ی ضعیف در دروس خود به متوسط رسیده باشد. به یاد داشته باشید که نمره به اندازه ی تلاش به موفقیت ختم نمی شود. اجازه دهید که آنها بدانند که شما متوجه تلاش انها هستید.

به عنوان روشی دیگر، اگر متوجه شدید آنها در کلاسی با تلاش کم یا عدم تلاش موفق می شوند، به انها چیزی دشوارتر را پیشنهاد دهید که آنها را به چالش می کشد. به آنها یاد دهید که تا زمانی که در حال تلاش هستند، رسیدن به نمرات عالی اهمیت چندانی ندارد. ایجاد این طرز فکر در کودک باعث می شود که وی برای زندگی بهتر تلاش کند و به چیزی که می خواهد برسد.

منبع

aplatformforgood