نوشته‌ها

لهجه صحیح در زبان دوم: آیا واقعا آن قدر که فکر می کنیم اهمیت دارد؟

بسیاری از افرادی که در حال یادگیری زبان دوم هستند دچار وسواس داشتن لهجه خوب و صحیح می شوند. انگار که صحبت کردن به زبان دیگر کافی نیست، بر داشتن لهجه صحیح اصرار می ورزند.

اما لهجه مناسب چیست؟

حتی اگر از انگلیسی زبان ها بپرسید، تجربه های جالبی برای شما نقل می کنند. آنها در سفرهای خود با استرالیایی ها، انگلیسی ها و آمریکایی های زیادی برخورد می کنند که همه به زبان مشترکی صحبت می کنند. اما گاهی عنوان می کنند که درک صحبت های یک غیر انگلیسی زبان برای آنها از صحبت با یک استرالیایی راحت تر است. تا به حال به حرف زدن استرالیایی ها و آمریکایی ها دقت کرده اید؟ جملات را به هم متصل می کنند و انتهای آنها را حذف می کنند. انگلیسی ها برخی حروف را تلفظ نمی کنند. اصطلاحات وارد شده در هر فرهنگ نیز جای خود را دارد.

گاهی اوقات حتی درک صحبت های یک انگلیسی زبان برای یک انگلیسی زبان دیگر از کشوری دیگر دشوار است، چه برسد به خارجی هایی که انگلیسی زبان دوم آنها است.

شاید مسئله لهجه نیست، بلکه حرف زدن ما است.

تا به حال به این فکر کرده اید که چرا باید به خاطر لهجه خود از دیگران عذر خواهی کنید؟ شما حداقل در این کشور خارجی به دو زبان مسلط هستید. اما دائما به خاطر لهجه خود در زبان دوم از افراد تک زبانه معذرت خواهی می کنید! تا به حال به این فکر کرده اید که شما قادر به انتقال منظور خود در زبان دوم هستید و این اعتباری برای شما نسبت به افراد تک زبانه آن جامعه است؟

انتقال مفهوم:

مسئله مهم در تسلط به یک زبان توانایی انتقال مفهوم و درک شدن توسط دیگران است. تا زمانی که قواعد دستوری زبانی را رعایت می کنید و به واژگان آن مسلط هستید، لهجه صحیح اهمیتی ندارد. مگر این همان هدف اصلی نیست، صحبت کردن حتی با لهجه و درک شدن توسط دیگران؟

قوانین صحبت به یک زبان

واضح صحبت کردن:

هر کلمه را به وضوح تلفظ کنید و کلمات را به هم متصل نکنید.

به آرامی صحبت کنید:

خب، نه آنقدر آهسته که شنونده حوصله اش سر برود و نه ۱۰۰ مایل در ساعت. نکته اصلی خود را فدای سرعت نکنید.

دهانتان را باز کنید:

با لبان نیمه بسته صحبت نکنید. دهانتان را به قدر کافی باز کنید و با صدای مناسب صحبت کنید.

بین جملات خود صبر کنید:

اجازه دهید که جملات شما درک شوند و سپس ادامه دهید. بین هر جمله نفس بکشید.

لهجه صحیح در طول زمان به وجود می آید:

با تداوم تلاش و صحبت به یک زبان بالاخره می توانید به زیر و بم لهجه یک زبان مسلط شوید.

منبع

bilingualkidspot