نوشته‌ها

زیبایی های دو زبانه بودن کودک مهاجر من: آنچه من عاشقش هستم

زیبایی های دو زبانه بودن آنقدر زیاد است که قابل شمارش نیست. بچه های دو زبانه آن قدر شیرین هستند که همه از دیدن آنها لذت می برند. در این مطلب با مواردی آشنا می شویم که مادر یک کودک مهاجر در مورد کودک مهاجرش دوست دارد. خود را از این زیبایی ها محروم نکنید و آشنایی فرزند خود با زبان فارسی را در برنامه روزانه تان قرار دهید.

من عاشق این هستم که فرزندم سریع و به راحتی همه چیز را فرا می گیرد. او همه چیز را تکرار می کند و یادگیری زبان برای او طبیعی رخ می دهد.

من عاشق این هستم که او بین دو زبان مادری و زبان خارجی دائما در حال تغییر است. یک جمله را به فارسی می گوید و جمله بعدی را به زبان دوم ادامه می دهد. از این کار او حس بدی به من دست نمی دهد. این نشانه تسلط او به هر دو زبان است.

عاشق کنجکاوی او هستم. او می خواهد همه چیز را در مورد جهان، کشور وطن و مکان های دیگر دنیا بداند. همه اینها مرهون این است که فرزندم با مفهوم کشور و مکان آشنا است.

عاشق قدرت حافظه او هستم. او می تواند کلمات زیادی را به هر دو زبان مادری و زبان خارجی به خاطر بسپارد.

عاشق این هستم که وقتی نمی تواند کلمه مورد نظرش را در زبان خاصی بیان کند، استراتژی تطبیقی خود را دارد و از کلمات زبان دیگر بهره می گیرد.

عاشق این هستم که وقتی کسی از دوستان خارجی در کنار ماست و متوجه حرف های ما نمی شود برای او همه چیز را ترجمه می کند.

عاشق این هستم که فرزندم با ذهنی باز و روشن نسبت به فرهنگ های متنوع بزرگ می شود.

عاشق این هستم که او به خودش، بابت دو زبانه بودن و توانایی برقراری ارتباط با والدین من در وطن، افتخار می کند.

عاشق زمانی هستم که به زبان دوم او صحبت می کنم و او به اشتباهات من می خندد.

اما از همه چیز بیشتر عاشق یک چیز هستم:

عاشق زمانی که می تواند به زبان فارسی به من بگوید «دوستت دارم».

زیبایی های دو زبانه بودن از این موارد فراتر است. کودک دو زبانه به قدری می تواند در طول روز شما را با قابلیت های خود شگفت زده کند که در این مقاله نمی گنجد. شما هم تجربه خود را از زیبایی های دو زبانه بودن در فرزندتان با فارسیمیا به اشتراک بگذارید.

منبع

bilingualkidspot