نوشته‌ها

مخالفان آموزش زبان مادری به کودک مهاجر: جواب معلمان و اطرافیان را چه بدهم؟

در دنیای امروز کمی عجیب است اگر با کسی برخورد کنید که از شما بخواهد که آموزش زبان مادری خود را به فرزندتان متوقف کنید. اما متاسفانه هنوز هم والدین زیادی با ورود کودک خود به مدرسه با کسانی رو به رو می شوند که مخالفان آموزش زبان مادری به کودک مهاجر ساکن در جامعه دوم هستند. گاهی این مخالفت ها به شکستن مقاومت والدین و رها شدن آموزش می انجامد.

چرا نباید زبان مادریم را به فرزندم آموزش بدهم؟

اول از همه از خود بپرسید که کسی که چنین حرفی را به شما می زند چه تخصصی در مورد کودکان دو زبانه دارد؟ آیا در این حوزه دانش کافی دارد؟ آیا اصلا چیزی در این مورد می داند؟ به احتمال زیاد آنها فاقد چنین دانشی هستند، که اگر متخصص این حوزه بودند اصلا چنین چیزی را از شما نمی خواستند و جز دسته مخالفان آموزش زبان مادری به کودک مهاجر نبودند. سپس به انگیزه آنها در مطرح کردن چنین خواسته ای بیاندیشید؟ آنها چه نفعی از این می برند که فرزند شما تنها به یک زبان صحبت کند ( که از نظر آنها باید زبان اکثریت باشد)؟ چه کسی روبه روی شما ایستاده و چرا چنین درخواستی از شما دارد؟ ما واقعا با معلمان و پرستاران کودکان مهاجر دو زبانه همدردی می کنیم. ما تلاش آنها را در پرورش گروه بزرگی از کودکان مهاجر که زبان مادری آنها زبان سیستم آموزشی جامعه نیست می ستاییم. قدردان الزام و تعهد آنها به آموزش کودکان هستیم، اما مطرح کردن چنین درخواستی نیز روش صحیح نیست. درست است که گاهی کودک شما با حرف زدن به زبان مادری معلم را سردرگم و در روند آموزش کلاس اخلال ایجاد می کند، اما همه باید بدانند که پایه قوی در زبان مادری مهارت کودک را در یادگیری زبان دوم تقویت می کند. در چنین شرایطی باید از والدین مهاجر و دو زبانه حمایت شود و در این راه تشویق شوند.

برخورد صحیح با مخالفان آموزش زبان مادری به کودک مهاجر:

هنگامی که مخالف و علت مخالفت او را با آموزش زبان مادری خود شناسایی کردید، به دنبال راهی برای قانع کردن او باشید. اگر معلم فرزند شما با این روش فرزند پروری مخالف است، تمام توان خود را در قانع کردن او به کار بگیرید. اکثر مخالفان آموزش زبان مادری به کودک مهاجر به تصور خود خیرخواه فرزند شما هستند. مخالفت این افراد به دلیل تصور آنها مبنی بر مهارت کمتر فرزند شما در زبان دوم است. برای مثال ممکن است همه شاگردان مدرس فرزند شما برای یک مفهوم واحد، سه کلمه هم معنی بشناسند. اما کودک مهاجر شما تنها دو کلمه مرتبط با این مفهوم را در زبان اکثریت بلد است. در نظر این معلم مهارت فرزند شما در زبان اکثریت نسبت به سایرین کمتر است. به او یادآور شوید که در عوض فرزندتان دو کلمه هم در رابطه با این مفهوم به زبان مادری بلد است، پس از این زاویه او حتی از کودکان دیگر هم بهتر است.

در عین حال، او را مطمئن سازید که در کنار آموزش زبان مادری، زبان اکثریت هم برای شما اهمیت دارد. برای مثال روش استفاده از آن را برای مدرس توضیح دهید. مثلا می توانید به او بگویید که در حین تمرین دروس با فرزند خود تنها به زبان اکثریت با او حرف می زنید و زبان مادری شما صرفا مخصوص مکالمات روزمره در خانه است.

در هر صورت، اگر در مورد مهارت های فرزند خود در صحبت به زبان مادری و تاثیر آن بر زبان دوم دچار شک و تردید شدید، تنها با یک متخصص دو زبانگی مشورت کنید و تحت تاثیر توصیه های غلط افراد عادی قرار نگیرید. تصمیم شما به گواه تمام تحقیقات انجام گرفته در این حوزه به نفع آینده و قدرت فکری و یادگیری فرزند شما است، صرفا به دلیل برخی مخالفت های غیر علمی از تصمیم خود دلسرد نشوید.

منبع

multilingualparenting