نوشته‌ها

مدارس مونته سوری: راهی برای پرورش کودک مهاجر به دو زبان

روش مونته سوری نوعی رویکرد با تمرکز بر خلاقیت، خود انظباطی و استقلال طلبی در کودک است. این روش سال های زیادی است که در برخی مدارس در سراسر جهان برای آموزش کودکان استفاده می شود. دکتر ماریا مونته سوری، مبتکر این روش، معتقد بود که بهتر است آموزش خلاقیت و استقلال به کودک از ۲ سالگی آغاز شود. در مدارس مونته سوری کودکان ۲ تا ۶ سال در کنار هم فرا می گیرند و علاوه بر یادگیری مسائل به کمک یکدیگر روابط اجتماعی بهبود یافته ای هم پیدا می کنند. بسیاری از اصول مونته سوری را می توان برای پرورش کودک دو زبانه استفاده کرد. هر چند تمامی این اصول در خانه نیز قابل اجرا هستند، اما فرستادن کودک به یک مدرسه مونته سوری دو زبانه می تواند همسانی و پشتیبانی بهتری از آموزش به عمل آورد.

روش کار در مدارس مونته سوری:

روش مونته سوری به قدری توجهات را به خود جلب کرده است، که در اغلب کشورهای مهاجر پذیر می توان مراکز نگهداری از کودک و پیش دبستانی هایی را یافت که اصول این روش را مرکز توجه کار خود قرار داده اند. وسایل و اسباب بازی های خاصی نیز در مدارس مونته سوری مورد استفاده قرار می گیرند. این اسباب بازی ها روند منطقی و منظمی را دنبال می کنند و هر یک کنترل خطا دارند. بدین صورت که کودک در پایان کار با وسیله به درست یا غلط بودن عملکردش پی می برد.

محیط کلاس های مدارس مونته سوری نیز آرام و آزاد است. کودکان احترام به یکدیگر را می آموزند و هر یک می توانند به صورت آزادانه به فعالیت دلخواه خود بپردازند. البته حدود فعالیت ها را مدرس های آموزش دیده این مراکز تعیین می کنند.

مربیان مدارس مونته سوری مشاهده گر هستند. آنها کودک را به نحوی هدایت می کنند که کودک بیش از حد متوجه حضور انها نشود. مدرس همیشه آماده ارائه کمک هست اما هرگز روند فکری و کاری کودک را تا زمان درخواست خود او قطع نمی کند. او کاری نمی کند که کودک احساس کند اشتباه کرده است یا نمی فهمد. کودک در مدارس مونته سوری خود تجربه می کند و مدرس راهنمای او است. مدرسان مونته سوری کاملا آموزش دیده هستند و می توانند آموزش زبان را به شیوه ای شخصی سازی شده در فرزند شما تقویت کنند.

آموزش زبان دوم در مدارس مونته سوری:

روش دو زبانه به خوبی در این مدارس قابل به کارگیری است. در این مدارس فعالیت ها و اسباب بازی ها به هر دو زبان آموزش داده شده ارائه می شوند. معمولا در هر پایه دو مدرس وجود دارد که هر یک به زبان جداگانه ای با بچه ها صحبت می کنند. در واقع روش مونته سوری از روش یک والد- یک زبان استفاده می کند. بچه ها قبل از یادگیری خواندن و نوشتن، از طریق فعالیت های روزمره صحبت کردن به هر دو زبان را فرامی گیرند. انها زبان ها را به صورت هم زمان فرا می گیرند و بدین ترتیب پایه ای قوی برای دو زبانگی در آنها ایجاد می شود.

اگر در محل زندگی شما چنین مدارسی وجود دارند، و زبان های مورد نظر شما در این مراکز تدریس می شوند، حتما سری به آنجا بزنید و از امکانات آنها باخبر شوید.

منبع

bilingualkidspot